Home | | Scrisoarea deschisă din partea membrilor fostului Consiliu Științific al IICCMER

Scrisoarea deschisă din partea membrilor fostului Consiliu Științific al IICCMER

| 03.12.2012
foto-octav-ganea

 

 

 

Redăm scrisoarea mai jos.

 

"Profesorul Vladimir Tismăneanu și colegii săi ne-au informat asupra comunicatului de presă al Corpului de Control al Primului Ministru și asupra acuzațiilor grave pe care această instituție le-a făcut privind administrarea fondurilor de la bugetul de stat de către fosta conducere a IICCMER. Reprezentanții fostului Comitet Director ne-au pus la dispoziție răspunsul lor la acuzațiile formulate de către Corpul de Control.

Suntem profund îngrijorați de faptul că Profesorului Tismăneanu și colegilor săi nu li s-au adus la cunoștință oficial acuzațiile din partea guvernului înainte de publicarea în mass-media a rezultatelor auditului respectiv, în data de 2 decembrie 2012.

Suntem totodată extrem de preocupați că, în pofida faptului că raportul și comunicatul guvernamental ating numeroase chestiuni ce țin de activitatea științifică din cadrul IICCMER în perioada amintită, reprezentații Corpului de Control nu au considerat necesar să contacteze în prealabil pe membrii fostului Consiliu Științific.

Dorim să accentuăm că suntem alarmați de modul în care o instituție guvernamentală a fost folosită pentru declanșarea unei campanii publice împotriva unor personalități științifice recunoscute atât pe plan național cât și internațional.

Condamnăm orice încercare de a discredita meritele acestui institut de cercetare care a avut realizări excepționale atât pentru științele sociale din România, cât și în domeniul analizei regimului comunist din această țară.

Respingem cu hotărâre orice încercare de politizare a activității IICCMER.   

Colaborarea noastră cu fosta conducere a IICCMER a fost exemplară. Suntem convinși că, între aprilie 2010 și ai 2012, institutul și-a îndeplinit pe deplin, în condițiile legale și economice date, mandatul așa cum a fost formulat în legislația pe baza căruia a funcționat.

Suntem șocați de orice  încercare de a denigra și calomnia activitatea fostei conduceri a IICCMER de către persoane care nu au nicio calificare științifică și profesională în studiul regimurilor comuniste.

Nu în ultimul rând, condamnăm fără ezitare campaniile de defăimare împotriva Profesorului Vladimir Tismăneanu, una dintre cele mai respectate personalități internaționale în domeniul studierii comunismului și post-comunismului.

În concluzie, dorim să ne exprimăm susținerea totală pentru fosta conducere a IICCMER."

 

Semnează:

Mihnea Berindei (Institut des Sciences Sociales du Politique/CNRS)

Maria Bucur (Indiana University, Bloomington)

Dorin Dobrincu (Universitatea Al. I. Cuza din Iași)

Tom Gallagher (University of Bradford, UK)

Paul Hollander (University of Massachusetts at Amherst)

Anna Kaminsky (Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

Mark Kramer (Harvard University)

Bogdan Murgescu (Universitatea din București)

Janos Rainer (Institute 1956, Ungaria)

Jacques Rupnik (Sciences-Po, Fondation nationale des Sciences politiques, Paris)

Levente Salat (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj)

Lavinia Stan (St. Francisc Xavier University, Canada)

 

 

*Conținutul scrisorii nu reprezintă poziția organizației Miliția Spirituală. De asemenea, asteptăm cu nerăbdare și răspunsul actualei conduceri a IICCMER.

 

Comisia de Control a Partidului (versiunea Ponta 2012). 

Publicăm această replică la comunicatul calomnios al Corpului de Control „al lui Ponta” din mai multe motive: 1. Câțiva membri ai Miliției Spirituale sunt cercetători din 2006 ai instituției atacate de CC și cunosc foarte bine măruntaiele poveștii; 2. Am asistat pe viu la descinderea acestui Corp de Control (un fel de Comisie de Control a Partidului) după schimbarea vechii conduceri și am trimis la vremea respectivă, către noua conducere, documente interne (înregistrate) prin care arătam caracterul polițienesc și stalinist al acestei descinderi; 3. Corpul de Control, dincolo de tema de acasă cu care s-a prezentat la IICCMER, este compus din oameni care habar nu au cu ce se mănâncă cercetarea și care fac grave confuzii între tipurile de proiecte care pot fi derulate printr-o astfel de instituție. Cu alte cuvinte, contabili și funcționărași economici au venit să discute relevanța și utilitatea unor proiecte academice de cercetare a trecutului totalitar; 4. Deși existau rapoarte științifice de activitate ale instituției (publice și transparente!), Corpul de Control a ignorat intenționat evidențele și a ales să se lanseze în această acţiune mediatică de răfuială politică, în timpul campaniei electorale; 5. Nu ne asumăm aici nicio apartenență sau simpatie politică, credem doar că abuzul, sub orice formă ar fi el, trebuie semnalat și sancționat! De altfel, activitatea Miliției Spirituale (una dintre cele mai vocale organizații împotriva regimului PDL) este cunoscută. În rest, judecă fiecare după posibilități...

Comunicatul Corpului de Control al Primului Ministru (CC al PM) reprezintă o denaturare flagrantă a activității conducerii IICCMER în perioada martie 2010-mai 2012.

Conducerea IICCMER respinge toate acuzațiile reprezentanților acestei instituții considerând că acestea sunt o manevra de calomniere și denaturare a activității profesorilor Vladimir Tismăneanu și Ioan Stanomir, în calitate de Președinte al Consiliului Științific (CS) respectiv Președinte Executiv, precum și a membrilor Comitetului Director al IICCMER în perioada amintită.  

Deși, conform propriilor noastre informații, Raportul Corpului de Control al PM a fost finalizat cel puțin acum doua luni (fără ca el să fie pus la dispoziția noastră în pofida solicitărilor formulate în scris pe baza legii privind accesul la informația publică), el a fost făcut public doar in aceste zile, îndreptățindu-ne să credem că este vorba de o instrumentare politică în moment de apogeu al campaniei electorale. Toate acţiunile la care face referire acest document – ca şi raportul pe care îl invocă - au fost realizate în îndeplinirea obiectivelor legale ale IICCMER.

CC al PM transforma activitatea științifică desfășurată în perioada martie 2010 – mai 2012 în infracțiune penală.

Comunicatul conține minciuni flagrante după cum urmează:

1. Precum în toate instituțiile cu profil științific și cultural, alocarea sumelor în IICCMER s-a făcut pe bază de proiecte aprobate de Comitetul Director al institutului. La fel a procedat conducerea IICCMER și în cazul deplasării în România a membrilor Consiliului Științific, aplicând o recomandare din aprilie 2010 a SGG (invocată de CC al PM), conform căreia decontarea cheltuielilor pentru întrunirea Consiliului Științific al IICCMER să nu se facă din articolul bugetar deplasări. În consecință, conducerea IICCMER a decis realizarea unor proiecte care să îi implice pe membrii Consiliului Științific și care să ofere totodată ocazia consultării simultane a acestora legat de planul de activitate anual al IICCMER în perioada implicării membrilor CS în cadrul proiectelor sus menționate. Cheltuielile de deplasare a membrilor CS au fost  decontate în baza activității lor în cadrul acestor proiecte. 

Precizăm că, în perioada martie 2010-mai 2012, SGG, principalul ordonator de credit al IICCMER, a auditat de trei ori activitatea IICCMER, inclusiv în februarie 2012 pentru întreaga perioada de pana atunci. SGG nu a semnalat în concluziile sale acoperirea cheltuielilor CS drept ilegală sau neconformă cu legislația de funcționare a IICCMER (vezi Raport nr. 20/3238/A.D./15.02.2012).

CC al PM a avut la dispoziție atât hotărârea SGG legata de activitatea CS cât și raportul mai sus amintit al CC al SGG, dar a preferat să le ignore oferind o interpretare de factură calomnioasă a acestei activități a IICCMER.

2. Președintele Consiliului Științific, prin statut, pe baza HG 134/2010, este numit de Primul Ministru. IICCMER sau Guvernul României, ca instituție tutelară, nu realizează un contract de muncă cu Președintele Consiliului Științific, el fiind neremunerat.

Conducerea IICCMER a decis, pe baza activității IICCMER și prin prevederile din HG 134/2010 (Art 4^1(3)/(4)/(5)) privind responsabilitățile Președintelui CS, să aloce un număr de telefon pentru profesorul Vladimir Tismăneanu pentru a menține un contact permanent cu conducerea și cercetătorii IICCMER în vederea realizării agendei de activitate anuală. Precizăm că deciziile Președintelui CS, conform HG 134/2010, au impact direct asupra agendei de proiecte a institutului și a implementării acesteia, prin urmare acesta având dreptul la facilități similare precum personalul contractual.

Cheltuielile de cazare în perioada șederii în România au fost decontate în baza unui proiect ce prevedea atât evaluarea și realizarea proiectelor IICCMER cât și activitatea de promovare a activității IICCMER de către Președintele Consiliului Științific în baza prevederilor HG 134/2010. Activitatea profesorului Tismăneanu în perioada călătoriilor în România poate fi dovedită prin programul zilnic al acestuia în săptămânile respective. Acest program (rapoartele conexate nr. 1486/10.08.2012) a fost pus la dispoziția CC al PM, care a preferat să îl ignore.

Precizăm că CC al PM a avut la dispoziție o raportare detaliată a activităților membrilor Consiliului Științific în cadrul proiectelor în care au fost implicați (rapoarte scrise – vezi de exemplu paginile 20-22 din raportul de activitate din 2010 și pagina 92 din Raportul de activitate 2011 precum și rapoartele conexate nr. 1487/10.08.2012, materiale promoționale, reacții în presă,înregistrări audio/video, fotografii). Aceștia le-au ignorat în realizarea raportării. 

Precizam că întreaga activitate a IICCMER, a membrilor conducerii și a angajaților a fost publică și total transparentă. Toate activitățile aprobate în cadrul Comitetului Director și desfășurate de institut se pot regăsi pe site-ul instituției atât ca prezentare cât și ca raportare odată cu încheierea acțiunilor culturale în cauză.

3. Conferințele  în străinătate ale angajaților IICCMER au fost parte integrantă a strategiei conducerii IICCMER de a promova pe plan internațional activitatea individuală și instituțională a institutului, precum și realizarea unor parteneriate, formale sau informale, cu instituții de cercetare din alte țări. 

Conferințele au avut ca scop și promovarea unor proiecte anume construite de conducerea IICCMER pentru spațiul internațional de studiu al comunismului: de exemplu, anuarul internațional History of Communism in Europe

Deplasările în străinătate s-au realizat legal si au fost alocate echilibrat, atât pe criterii științifice cât și cu scopul de a încuraja inițiativele individuale ale cercetătorilor. Majoritatea angajaților IICCMER a beneficiat de acestea, inclusiv membri ai actualei conduceri a institutului. Toți cercetătorii IICCMER, indiferent de funcție, care au solicitat finanțare pentru participarea la conferințe internaționale au primit, în urma unei deciziilor Comitetului Director și în limita posibilităților financiare, fonduri pentru astfel de deplasări.

Precizam că CC al PM dezinformează cu buna știință publicul românesc. Scrisorile sau e-mailurile de invitație la conferințe și referatele de deplasare aferente precizează foarte clar tipurile de cheltuieli acoperite de instituțiile gazda și de IICCMER precum și perioada pentru fiecare tip de cheltuială. În toate cazurile amintite de comunicatul CC al PM, cheltuielile acoperite de IICCMER au fost specifice și au acoperit o perioadă bine delimitată. În cazul în care instituția gazdă a acoperit anumite cheltuieli acestea sunt specificate pentru o perioadă menționată foarte clar. Ele nu se suprapun cu cheltuielile acoperite de IICCMER.

CC al PM generalizează cu rea voință, dezinformând publicul și calomniind reprezentanți ai fostei conduceri legat de modul de realizare al deplasărilor în străinătate.

4. CC al PM minte flagrant când acuză fosta conducere de nerealizare a proiectelor din planul anual de activitate. Rapoartele de activitate pe anii 2010 și 2011, care pot fi găsite pe site-ul IICCMER, detaliază în mod concludent și pertinent câte și ce proiecte au fost finalizate de către institut în anii în cauză.

Considerăm scandalos că o instituție de audit își arogă dreptul de a evalua activitatea științifică a unei conduceri validate epistemic național și internațional.

Remarcăm totodată că marea majoritate a proiectelor implementate de actuala conducere IICCMER sunt proiecte concepute și aprobate pe bugetul din 2012 de fosta conducere a institutului. În mare parte, activitatea actuală a IICCMER reprezintă finalizarea proiectelor demarate în perioada mandatului nostru, pe care noi nu am mai reușit să le ducem la bun sfârșit din cauza demiterii din funcțiile executive a profesorilor Vladimir Tismăneanu si Ioan Stanomir de către premierul Ponta.

Pe parcursul intervalului martie 2010-mai 2012  instituţia nu a acţionat în niciun fel partizan, onorând, în acelaşi timp, prin campanii educaționale memoria victimelor regimului comunist. IICCMER a continuat eforturile de arheologie contemporană (forensică), a elaborat materiale documentând abuzurile împotriva drepturilor omului, prezentând organelor abilitate elementele necesare încadrării juridice și a promovat o legislație care să faciliteze judecarea crimelor și abuzurilor săvârșite în perioada comunista.

 

5. Corectura volumului Dr. Raluca Grosescu în vederea publicării a făcut parte din inițiativa conducerii IICCMER de a susține parțial publicarea la edituri internaționale importante, în limbi de circulație mondială, cercetarea angajaților și partenerilor IICCMER. În cadrul aceleiași inițiative ICCMER a demarat proiectul anuarului internațional History of Communism in Europe și proiectul realizării unei cărți în limba engleză bazate pe cele două volume publicate la editura Polirom despre politica pronatalistă a regimului comunist. Precizăm că alocarea fondurilor pentru respectivul document a fost realizata de actuala conducere a IICCMER. 

Observăm că CC al PM face o gravă  confuzie între publicarea online pe site-ul unei  universități a tezei de doctorat (procedură standard) și publicarea, la peste un an, a unui text modificat și revizuit al tezei sub forma de volum la o prestigioasă editură  universitară. Conform acestui corp de audit nu ar mai fi posibilă transformarea unei teze de doctorat în carte.

Negăm așadar în totalitate acuzațiile CC al PM. Comunicatul CC al PM reprezintă un caz scandalos de politizare a unei instituții publice. Documentul în cauză conține denaturări flagrante ale faptelor și a realității, singurul său scop fiind unul electoral și de denigrare publică a profesorilor Vladimir Tismăneanu și Ioan Stanomir precum și a fostei conduceri a IICCMER.

 

Membri ai conducerii IICCMER în perioada martie 2010 – mai 2012:

Vladimir  Tismăneanu, Președinte al Consiliului  Științific

Ioan Stanomir, Președinte Executiv

Mihail Neamțu, Director Științific (martie 2010 – 15 septembrie 2011)

Cristian Vasile, Director Științific (septembrie 2011-mai 2012)

Bogdan C. Iacob, Secretar al Consiliului Științific

Raluca Grosescu, Director Departament Politici Publice și Parteneriate 

(aprilie 2010 – iulie 2012)

Adrian Cioflâncă, Director Departament de cercetare „Societate, economie, instituții” (aprilie 2010-26 martie 2012)

Damiana Oțoiu, Director Departament de cercetare „Exil și minorități”

Angelo Mitchievici, Director Departament de cercetare „Ideologie și cultură”

Marius Stan, Redactor șef „History of Communism in Europe” și Director Departament

de cercetare „Societate, economie, instituții” (29 martie 2010-24 iulie 2012)

Imprimă articol
Micşorează inalțimea scrisuluiMăreşte inălțimea scrisului

Comentarii

No comments
Comentează (toate câmpurile sunt obligatorii)

 

 

 
CAPTCHA image for SPAM prevention

 
PayPal
Minte şi cunoaştere. O perspectivă buddhistă

Minte şi cunoaştere. O perspectivă buddhistă

Această orbitoare absență a luminii

Această orbitoare absență a luminii

De veghe în lanul de secară

De veghe în lanul de secară

Sustine Militia Spirituala prin bannere
Linkuri utile
 
 
IRIR Alttext
© Miliţia Spirituală 2011
Termeni și condiţii Sitemap Designed by GreenAd